Decarbonize Thailand Startup Sandbox เดินหน้าจับคู่ร่วมมือกับเอกชนชั้นนำ พัฒนาโซลูชั่นเพื่อลดคาร์บอน สร้างความยั่งยืนให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและพลังงานของประเทศไทย

Spread the love

โครงการ  Decarbonize Thailand Startup Sandbox หรือ DTS พื้นที่สร้างนวัตกรรมเชื่อมต่อสตาร์ทอัพกับอุตสาหกรรมไทย เพื่อร่วมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการลดคาร์บอน ซึ่งเป็นความร่วมมือของบริษัททรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด ศูนย์กลาง Tech และสตาร์ทอัพ ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และนิวเอนเนอร์จี้ เน็กซัส องค์กรไม่แสวงหากำไรด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาดระดับโลก พร้อมด้วยพันธมิตรชั้นนำจากภาคเอกชน ได้แก่ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์, เครือเจริญโภคภัณฑ์, บมจ.ไออาร์พีซี, บมจ. ปตท., และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศผลการคัดเลือกสตาร์ทอัพที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 8 ทีม ซึ่งมีทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ โดยจะเป็นโอกาสสำคัญในการจับคู่และร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทชั้นนำของไทย พร้อมได้รับการบ่มเพาะจากผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของประเทศอย่างเข้มข้นตลอด 3 เดือน เพื่อร่วมพัฒนาโซลูชั่นนวัตกรรมลดคาร์บอนที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม และเร่งขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) สร้างความยั่งยืนให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและพลังงานของประเทศไทย

 

สตาร์ทอัพที่ได้จับคู่ร่วมมือกับ บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ ได้แก่

 

Annea
สตาร์ทอัพจากประเทศเยอรมนีที่มุ่งเน้นเรื่องการสร้างประสิทธิภาพการผลิตพลังงานหมุนเวียน ด้วยเครือข่ายอัจฉริยะ โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์อัตโนมัติ (Predictive Maintenance) สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท ที่สามารถทำนายประสิทธิภาพการทำงานและตรวจสุขภาพของเครื่องจักรล่วงหน้า เพื่อยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานหมุนเวียนอย่างชาญฉลาด

 

PAC Corporation
สตาร์ทอัพสัญชาติไทย ที่มุ่งเน้นเรื่องการสร้างโซลูชั่นด้านพลังงานในระบบปรับอากาศ และการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรม โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาควบคุมระบบน้ำร้อน และเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะช่วยอนุรักษ์พลังงานและช่วยลดค่าไฟฟ้า อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สตาร์ทอัพที่ได้จับคู่ร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้แก่

 

ETRAN
สตาร์ทอัพสัญชาติไทย ที่มุ่งเน้นเรื่องการสร้างนวัตกรรมด้านยานพาหนะไฟฟ้า และการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยพัฒนาโซลูชั่นด้านการขนส่งที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการให้บริการด้านรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยด้วยพลังงานสะอาด

 

AltoTech
สตาร์ทอัพสัญชาติไทย ที่มุ่งเน้นเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิตัล AIoT ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์ม Alto Energy Edge สำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยสามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดการการใช้พลังงาน ของโรงแรม อาคาร ร้านค้า เพื่อส่งเสริมความเป็นเมืองอัจฉริยะ ด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 

สตาร์ทอัพที่ได้จับคู่ร่วมมือกับ บมจ.ไออาร์พีซี ได้แก่

 

Thai Carbon
สตาร์ทอัพที่ก่อตั้งในประเทศไทย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเคมีชาวต่างชาติ ที่มุ่งเน้นเรื่องการผลิตวัสดุชีวภาพขั้นสูง (advanced bio-based material) จากการถ่ายชีวภาพ (biochar) เพื่อใช้ในการกักเก็บคาร์บอนและเป็นวัสดุในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากวัสดุเหลือทิ้งในภาคการเกษตร และสามารถนำไปผลิตพลังงานทดแทนที่จะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อีกด้วย

Krosslinker
สตาร์ทอัพจากประเทศสิงคโปร์ ที่ใช้เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง มาสร้างฉนวนกันความร้อนแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษจากกระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานต่ำกว่าการผลิตฉนวนกันความร้อนทั่วไป เพื่อนำไปใช้ในการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง

 

สตาร์ทอัพที่ได้จับคู่ร่วมมือกับ บมจ. ปตท. ได้แก่

 

ReJoule’s
สตาร์ทอัพจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า พัฒนาระบบตรวจสอบสุขภาพแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า ที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานและเพิ่มมูลค่าของแบตเตอรี่ทุกก้อน ทำให้ระบบจัดเก็บพลังงานของแบตเตอรี่มีประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนโดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

 

TIE-con
สตาร์ทอัพสัญชาติไทย ที่มุ่งเน้นเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในอาคารด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล เพื่อสร้างประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารสำนักงานและตึกสูง ด้วยโซลูชั่นระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะภายในอาคารและโรงงานด้วย IoT (Internet of Thing) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานในอาคาร และสามารถวางแผนการบำรุงรักษาระบบพลังงานในอาคารได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

 

ทั้งนี้ สตาร์ทอัพทั้ง 8 ทีม จะได้เข้าร่วม “Decarbonize Thailand Startup Sandbox” เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2565 พร้อมได้จับคู่ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในการพัฒนาโซลูชั่นให้ออกมาเป็น Proof of Concept (PoC) เพื่อร่วมสร้างนวัตกรรมลดคาร์บอนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

 

ทั้งนี้จะต้องร่วมพัฒนาเป็นโซลูชั่นและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อการเติบโตของสตาร์ทอัพและภาคธุรกิจ รวมถึงการได้รับโอกาสผลักดันขยายธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศ ขณะเดียวกัน สตาร์ทอัพแต่ละทีมจะได้รับการสนับสนุนสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เหมาะสมในการทำงาน

 

ทั้งการเข้าร่วม Masterclass Workshops, การให้คำปรึกษาด้านการทดสอบและพัฒนาโซลูชั่นจาก Corporate Mentor และผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอำนวยความสะดวกพื้นที่ในทำงาน

 

และสำหรับการดำเนินงานระยะต่อไปของโครงการ “Decarbonize Thailand Startup Sandbox” จะจัดงาน DTS Symposium ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนาและกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสตาร์ทอัพ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชั้นนำจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ

 

พร้อมกันนี้ สตาร์ทอัพในโครงการจะได้ร่วมแสดงโซลูชั่นการสร้างนวัตกรรมลดคาร์บอนต่อภาคธุรกิจ ภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญและผู้คนในวงการอุตสาหกรรม

 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนักวิจัย นักเศรษฐศาสตร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม มาร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทาย โอกาส และอนาคตของประเทศไทยต่อวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านประเทศ เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) ภายในปี 2065 ตามนโยบายของรัฐบาล  ตลอดจนร่วมสร้างอุตสาหกรรมใหม่จากคาร์บอนเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย (Thailand’s Zero Carbon Economy) ในระยะยาว

LASTEST NEWS

อินเทล เร่งพัฒนานวัตกรรมสำหรับนักพัฒนาด้วยแนวทางที่เปิดกว้างแบบ Software-First อินเทลมอบโซลูชันครบวงจรเพื่อการพัฒนา AI รักษาความปลอดภัย การประมวลผลแบบควอนตัมและอื่น ๆ สำหรับนักพัฒนาโดยเฉพาะ

พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์คุณภาพระดับประเทศ ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ รับรางวัลองค์กรดีเลิศ ด้านพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จากสกมช.

TAG
5G LINE ประเทศไทย TikTok การลงทุน การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ดิจิทัล คอนเท็นต์ ดิจิทัล ทรานฟอร์เมชัน ดีแทค ที่อยู่อาศัย ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม นิสสัน ประเทศไทย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้

RELATED NEWS