fintips by ttb แชร์เคล็ดลับการใช้บัตรเครดิตร่วมกัน

Spread the love

 

fintips by ttb เปิดเคล็ดลับการใช้บัตรเครดิตร่วมกัน สำหรับคู่รัก เพื่อสุขภาพการเงินที่ดี ชีวิตคู่แฮปปี้ยิ่งขึ้น

 

สำหรับคู่รักที่ตกลงปลงใจใช้ชีวิตร่วมกัน คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เข้าหากัน โดยเฉพาะเรื่องละเอียดอ่อนในการใช้เงิน ซึ่งคู่รักบางคู่อาจตัดสินใจเลือกแชร์ใช้บัตรเครดิตร่วมกัน หรือสมัครบัตรเครดิตเสริมให้กัน วันนี้ fintips by ttb #เรื่องเงินที่รู้จริงแบบเพื่อนที่รู้ใจขอชวนคู่รักทุกคู่ มาร่วมเรียนรู้ เคล็ดลับดีๆ ที่ควรรู้ในการใช้บัตรเครดิตร่วมกัน เพื่อสุขภาพทางการเงินที่ดี ชีวิตคู่แฮปปี้ขึ้น

 

ข้อควรรู้ก่อนใช้บัตรเครดิตร่วมกัน

 

หลายคนอาจมีเหตุผลในการใช้บัตรเครดิตร่วมกันแตกต่างกันไป ทั้งเพื่อความง่ายในการจัดการค่าใช้จ่ายร่วมกัน การมีคนคอยช่วยระวังการเรื่องใช้เงิน หรือเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิต ทั้งการสะสมเครดิตเงินคืน และการสะสมคะแนนเพิ่ม ทั้งนี้ แม้ฟังดูแล้วการใช้บัตรเครดิตร่วมกันจะดูได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย แต่ก่อนจะแบ่งกันใช้บัตร ยังมีสิ่งที่ควรรู้ไว้ คือ

 

ชื่อผู้ถือบัตรหลักของบัตรเครดิตจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทุกใบ

 

ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมทุกใบจะใช้วงเงินรวมร่วมกัน แต่ไม่เกินวงเงินของบัตรหลัก โดยผู้ถือบัตรหลักต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากบัตรเสริมทุกใบ

 

ในกรณีที่ต้องการยกเลิกบัตรเครดิต หรือบัตรเสริม ไม่ว่าจะเพราะบัตรสูญหายหรือด้วยเหตุใดๆ ผู้ถือบัตรหลักต้องรีบแจ้งระงับหรืออายัดการใช้บัตรเครดิตทันทีผ่านแอปพลิเคชันหรือคอลเซ็นเตอร์ของธนาคารที่ใช้บริการ

 

หากผู้ถือบัตรแจ้งยกเลิกบัตรหลัก หรือ บัตรหลักถูกยกเลิกด้วยเหตุใดๆ ทุกบัตรเสริมจะถูกยกเลิกไปพร้อมกันทันที

 

เคล็ดลับการใช้บัตรเครดิตร่วมกันให้ความสัมพันธ์แข่งแรง และการเงินแข่งแกร่ง

 

หลังจากที่ตกลงใช้บัตรเครดิตร่วมกันแล้ว คู่รักควรหาเวลาคุยกันเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ทั้งหน้าที่ งบประมาณที่ตกลงกันในแต่ละเดือน และความรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ชัดเจน ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง โดยคู่รักสามารถทำตามได้ง่ายๆ ดังนี้

 

คุยให้ชัด เคลียร์ให้เข้าใจ บัตรใบนี้ใช้กับอะไรได้หรือไม่ได้

 

เพื่อความสัมพันธ์ที่แข็งแรง และสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง คู่รักควรทำความเข้าใจและทำข้อตกลงร่วมกันว่าบัตรเครดิตที่ใช้ร่วมกันนี้ สามารถใช้จ่ายอะไรได้บ้าง เช่น ค่าน้ำมัน ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน หรือ ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน เพื่อป้องกันปัญหาทางการเงินในอนาคต และสร้างความไว้ใจต่อกัน

 

ตั้งงบในแต่ละเดือนให้พอใจทั้งสองฝ่าย

 

การกำหนดงบประมาณในการใช้บัตรเครดิตร่วมกัน เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ โดยควรตกลงเลือกงบประมาณในแบบที่พึงพอใจ และตกลงกันทั้ง 2 ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอบเขตการใช้จ่าย และวงเงินที่ใช้ได้ผ่านบัตรเครดิต เพื่อป้องกันไม่ให้ยอดการใช้จ่ายเต็มวงเงิน รวมไปถึงช่วยให้รู้ยอดชำระเงินล่วงหน้า เพื่อให้สามารถชำระเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลาและเต็มจำนวนเงิน

 

 ความไว้ใจและเคารพกันคือหัวใจของการใช้บัตรร่วมกัน

 

ความไว้ใจและการเคารพซึ่งกันและกัน ถือเป็นหัวใจสำคัญของการใช้บัตรเครดิตร่วมกัน เพราะถึงแม้คนที่ถือบัตรหลักจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหลักรายจ่ายของทุกบัตรเครดิตทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม แต่หากตกลงรับผิดชอบร่วมกันแล้ว ก็ควรช่วยกันแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และมีความเห็นอกเห็นใจกัน รวมทั้งควรมีความยืดหยุ่น พร้อมปรับตัวและช่วยเหลือกัน หากเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสถานะการเงินหรือใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์มีปัญหา

 

ดังนั้น การได้เรียนรู้เคล็ดลับดี ๆ ในการใช้บัตรเครดิตร่วมกันของคู่รักก่อนล่วงหน้า ก็จะสามารถทำให้เข้าใจและตกลงกันก่อนได้ว่าใครจะเป็นผู้ใช้บัตรหลักหรือบัตรเสริม เพื่อจะได้วางแผนการใช้จ่ายในชีวิตครอบครัวเพื่อสุขภาพทางการเงินที่ดี ชีวิตคู่ก็แฮปปี้เช่นกัน

Scroll to Top