Day: มิถุนายน 14, 2022

ไมโครซอฟท์ประกาศผลผู้ชนะเลิศการแข่งขันแฮกกาธอน AI for Accessibility ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากไทย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ พร้อมเร่งบุกเบิกนวัตกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม

ไมโครซอฟท์ประกาศผลผู้ชนะเลิศกา