“BLUE” เดินหน้าขาย IPO 60 ล้านหุ้น

Spread the love

 

ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง BLUE พร้อมลุยจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เดินหน้าขาย IPO 60 ล้านหุ้น ระดมทุนรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ

 

ดร.ณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (“ITEL”) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BLUE ซึ่งถือหุ้นใน BLUE อยู่ 51% เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งไฟลิ่ง BLUE เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

 

พร้อมเดินหน้าเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็น 25.64% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และคาดการณ์ว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีในไตรมาส 3-4 ปี 2567

 

บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 มีศักยภาพ และจุดเด่นความเชี่ยวชาญจากการเป็นผู้ให้บริการ System Integration ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาออกแบบ วางระบบ จัดหา และติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมรวมถึงการติดตามดูแลรักษาและการฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งานและการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ด้วยการเป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษา ออกแบบโครงการ จัดการโครงการ แก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ และต่อเนื่องด้วยสัญญาบำรุงรักษารายปี รวมถึงความมุ่งมั่นในการนำเสนอโซลูชันแบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด เพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา ทุกเวลา ทำให้ BLUE ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชน ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของ BLUE ประกอบกับความเชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการ จึงตอกย้ำถึงศักยภาพการแข่งขันที่จะทำให้ BLUE ก้าวสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่โดดเด่นด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

 

ขณะที่ปัจจุบัน BLUE มีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 174 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 174 ล้านหุ้น มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ (หากกำหนดไว้ และหากมี) ภายใต้การดำเนินธุรกิจให้บริการ System Integration ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาออกแบบ วางระบบ จัดหา และติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมรวมถึงการติดตามดูแลรักษาและการฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งานและการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ดร.ณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ITEL เปิดเผยว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ถือเป็นก้าวสำคัญของ BLUE ในการสร้างศักยภาพทางการเงิน สู่การสร้างโอกาสการขับเคลื่อนทางธุรกิจ เพื่อรองรับเป้าหมายการเพิ่มศักยภาพ และต่อยอดการเติบโตในธุรกิจในระยะยาว รวมถึงการยกระดับการให้บริการ System Integration ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แบบครบวงจร ซึ่งสอดรับกับวัตถุประสงค์การระดมทุนของ BLUE ที่จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจรวมถึงการเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคตต่อไป

Scroll to Top