DMT เริ่มแจกกระเป๋ากันง่วงช่วงสงกรานต์

Spread the love

 

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT พร้อมคณะผู้บริหารล งพื้นที่มอบกระเป๋ากันง่วง ลดอุบัติเหตุ ประกอบไปด้วยน้ำดื่ม ผ้าเย็น กาแฟ ผลิตภัณฑ์จากผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ และยาหม่องน้ำสมุนไพรฝีมือผู้สูงอายุจากชุมชนพลอยไพลิน เขตดอนเมือง

ให้กับผู้ใช้ทาง ตามโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ปีที่ 14″ เพื่อให้คนขับบรรเทาอาการง่วง เหนื่อยล้า เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ ณ ด่านดินแดง 1

Scroll to Top