ทีซีซีเทค ปลื้ม “MANUTECH” ซีซั่นแรก ยกระดับความรู้ด้านอุตสาหกรรมการผลิต

Spread the love

 

ประสบความสำเร็จตามเป้าไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับ “MANUTECH” ซีซั่นแรก ภายใต้ชื่อ “Shaping the future of manufacturing” สำหรับซีซั่นแรกนั้น บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) นำโดย พิพิธ จริยวัฒนวิจิตร Deputy Managing Director – Commercial & Operation ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้าง community ให้กับอุตสาหกรรมการผลิตด้านอาหารและเครื่องดื่ม

 

เพื่อเป็นศูนย์รวมในการแบ่งปันความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของภาคอุตสาหกรรมที่จะถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ Industry 4.0 อาทิเช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

 

Scroll to Top