ซีพีเอฟ ประเทศไทย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 4 รุ่น ดอกเบี้ย 3.80 – 5.00 ต่อปี

Spread the love

 

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CPFTH บริษัทย่อยของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.63% และอายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี

 

 

ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+ จาก ทริสเรทติ้ง โดยมีธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยจะเสนอขายในวันที่ 28 – 29 เมษายน และ 3 พฤษภาคม 2565 นี้ เพื่อเป็นทางเลือกการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ

 

CPFTH เป็นหนึ่งในผู้นำในเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรในประเทศไทย ประเภทสัตว์บก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และเป็ด ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปขั้นพื้นฐาน ตลอดจนกิจการผลิตอาหาร โดยมีความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมรอบด้านและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพดำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี

 

นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน CPF เปิดเผยว่า ธุรกิจของ CPFTH มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และกระบวนการทำงาน รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค โดยบริษัทยังมุ่งเน้นการนำระบบเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเป็นเครื่องมือในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

 

ทั้งนี้ ธนาคารผู้จัดจำหน่ายคาดว่าหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่นที่จะออกและเสนอขายน่าจะได้รับการตอบรับที่ดี โดยเฉพาะผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยกิจการที่มีความมั่นคง มีความน่าเชื่อถือ มีโอกาสและมีศักยภาพในการเติบโต โดย CPFTH เป็นบริษัทที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของ CPF และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ A+ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ CPFTH ได้เป็นอย่างดี

 

สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ของ CPFTH สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท ได้ที่ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวน ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111 และธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-8888888 กด 819

RELATED NEWS

TAG
LINE ประเทศไทย กลุ่มทรู การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ซัมซุง ดีแทค ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้