“สำนักงาน คปภ.” โชว์เทคโนโลยีประกันภัยครบวงจร

Spread the love

 

สำนักงาน คปภ. โชว์ประสบการณ์ One Stop Service ยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่ออุตสาหกรรมประกันภัยไทย งาน “มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24” 

 

วสุมดี วสีนนท์ รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

โดยสำนักงาน คปภ. ได้จัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด Digital Insurance Regulator for All สอดคล้องกับแนวคิดของผู้จัดงาน Digital Finance for All ซึ่งสำนักงาน คปภ. มีการบูรณาการด้านเทคโนโลยีในการนำเสนอและมีการออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ เช่น OIC Gateway การเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลเพื่อบริการข้อมูลกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนประกันชีวิต

 

และกองทุนประกันวินาศภัย ระบบการให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่แบบ Onsite & Online (Hybrid Exhibition) เกมดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านการประกันภัยในการเยี่ยมชมบูธสำนักงาน คปภ. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Line @OIC Connect ของสำนักงาน คปภ. และ OIC Seam-Si digital เพื่อส่งเสริมความรู้ประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

 

 

นอกจากนี้ยังมีการการออกแบบคูหานิทรรศการและกิจกรรมที่คำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, and Governance : ESG) และบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nation Sustainable Development Goals : UNSDGs) ผ่านการเลือกใช้วัสดุและของที่ระลึกที่สวยงามเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการเกิดภาวะเรือนกระจก

 

อีกทั้งตอบโจทย์ด้านการสนับสนุนวัสดุที่เป็นธรรมชาติจากชุมชน สนับสนุนกลุ่มคนเปราะบางทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นคนพิการ และผู้ต้องขัง โดยครอบคลุมไปถึงกิจกรรม OIC Showcase ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนสินค้าชุมชน สินค้าและบริการจากคนพิการ สินค้าจากฝีมือผู้ต้องขัง เพื่อเป็นการขยายโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มคนดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ESG และ UNSDGs ภายใต้แนวคิดหลักของสำนักงาน คปภ. Digital Insurance Regulator for All

 

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชน และยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่ออุตสาหกรรมประกันภัย รวมทั้งยกระดับการให้บริการที่ครบวงจรแก่ประชาชนในด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยและคุ้มครองสิทธิประโยชน์

 

โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านของสำนักงาน คปภ. ซึ่งพร้อมที่จะนำเสนอประสบการณ์ที่ดีแบบ One Stop Service เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และบริการด้านประกันภัยที่ดีที่สุด ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 และเยี่ยมชมบูธสำนักงาน คปภ. ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ณ ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี คูหานิทรรศการเลขที่ L5

Scroll to Top