“Typhoon Hackathon 2024” เฟ้นหาสุดยอดทีมพัฒนาแอปฯ

Spread the love

 

กลุ่ม SCBX เฟ้นหาสุดยอดทีมนักพัฒนาแอปพลิเคชัน “Typhoon Hackathon 2024” ต่อยอดจากโมเดลภาษาไทยขนาดใหญ่ “ไต้ฝุ่น” ดันศักยภาพ AI ไทย

 

กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร Head of R&D and Innovation Lab บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX กล่าวว่า ในภูมิทัศน์สมัยใหม่ของ AI โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model หรือ LLM) ได้กลายเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ

 

อย่างไรก็ตาม โมเดลภาษาขนาดใหญ่ส่วนมากในปัจจุบันถูกฝึกฝนด้วยภาษาอังกฤษเป็นหลัก ในขณะที่ภาษาไทย และภาษาอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีข้อมูลและทรัพยากรสำหรับการพัฒนาโมเดลที่จำกัด (Low Resource Language) ซึ่งทำให้เกิดปัญหาช่องว่างทางภาษา และส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้งานและการพัฒนาต่อยอดทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับโมเดลภาษาอังกฤษ

 

ด้วยเหตุนี้กลุ่ม SCBX นำโดย SCBX และ SCB 10X พร้อมพันธมิตรชั้นนำระดับโลก ร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมและผลักดันการพัฒนานวัตกรรมด้าน AI ที่ยั่งยืนในประเทศไทย ผ่านการจัดงาน “Typhoon Hackathon 2024” ด้วยความมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนานวัตกรรมและโซลูชันด้านโมเดลภาษาขนาดใหญ่ โดยเฉพาะภาษาไทย ที่ถูกพัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทย เข้าใจความต้องการของคนไทยโดยเฉพาะ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของกลุ่ม SCBX ในการมุ่งสู่เป้าหมายการเป็น AI-First Organization อย่างแท้จริง

 

กสิมะ ธารพิพิธชัย Head of AI Strategy บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X) กล่าวว่า SCB 10X ได้ริเริ่มพัฒนา “ไต้ฝุ่น” (Typhoon) โมเดลภาษาไทยขนาดใหญ่ (Thai Large Language Model) ที่เข้าใจบริบทภาษาไทย ซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่าทุกโมเดลภาษาไทยที่ปล่อยฟรีและมีคะแนนเทียบเท่ากับ GPT-3.5 โดยวัดด้วยข้อสอบสำหรับเด็กมัธยมศึกษาตอนปลายและข้อมูลด้านการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในประเทศไทย

 

 

กลุ่ม SCBX เล็งเห็นประโยชน์ที่จะนำโมเดล “ไต้ฝุ่น” ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมและโซลูชันด้าน Generative AI ในอนาคต เราจึงจัดกิจกรรม Hackathon ในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักพัฒนา ผู้สร้าง และผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วมพัฒนาโซลูชันด้าน Generative AI ในระดับแอปพลิเคชัน โดยต่อยอดจากการนำโมเดล “ไต้ฝุ่น” ในรูปแบบของ Typhoon API ไปประยุกต์ใช้ภายใต้โจทย์ “Empowering Thai Language AI for Inclusivity” โดยตัวอย่างขอบเขตของแอปพลิเคชัน ได้แก่ 1. Thai Culture-Specific Applications: แอปพลิเคชันที่ถูกออกแบบให้เหมาะกับวัฒนธรรมไทย เช่น แอปพลิเคชันแนะนำร้านอาหารสตรีทฟู้ด

 

2. Productivity Tools: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับภาษาไทย เช่น เครื่องมือถอดความและสรุปความภาษาไทย 3. Content Generation: แพลตฟอร์ม AI สำหรับสร้างเนื้อหาทางการตลาดเป็นภาษาไทยตั้งแต่สโลแกนไปจนถึงโพสต์บนโซเชียลมีเดีย 4. Creative Writing Assistance: ผู้ช่วยด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่นำเสนอบริบทภาษาที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเขียนไทย

 

และ 5. Thai Education: โซลูชันเพื่อยกระดับการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อให้การเรียนรู้และเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะนำ “ไต้ฝุ่น” โมเดลภาษาไทยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดโซลูชันระดับแอปพลิเคชันที่เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรม AI ของไทยในอนาคต

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ https://forms.gle/ZRtqoRitc97Ddcdh9 ตั้งแต่ วันนี้ – 9 มิถุนายน 2567 หรือ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Typhoon Hackathon Discord : https://discord.com/channels/1200273121614241863/1240623610842845216

Scroll to Top