BRAND’S Brain Camp “บูสต์สมองเด็กไทย สู่โลก AI ไร้ขีดจำกัด

Spread the love

 

ดีป้า จับมือแบรนด์ ซุปไก่สกัด หนุนเยาวชนไทยเข้าถึง AI ผ่านแคมเปญ “BRAND’S Brain Camp บูสต์สมองเด็กไทย สู่โลก AI ไร้ขีดจำกัด”

 

โอเมอร์ มาลิค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเทศไทยและอินโดไชน่า บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในปีนี้บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการตอบแทนสู่สังคม ผ่านการพัฒนาศักยภาพทางสมองของเยาวชน ปลูกฝังความสนใจและสร้างเสริมให้เกิดองค์ความรู้ด้าน AI และ Coding ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่แห่งโลกอนาคตที่จะช่วยให้เยาวชนสามารถปรับตัว เพิ่มพูนศักยภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว

 

โดยจัดโครงการ “BRAND’S Brain Camp บูสต์สมองเด็กไทย สู่โลก AI ไร้ขีดจำกัด” ให้สอดคล้องกับบทบาทของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) ที่มุ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในมิติของการพัฒนาคน ยกระดับภาคเศรษฐกิจและขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่มีเป้าหมายร่วมกันด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของเยาวชน บริษัทฯ จึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมสนับสนุนโครงการ “Coding for a Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย” ของดีป้า

 

ทั้งนี้ตลอดเวลา 50 ปี ในประเทศไทย บริษัทฯ มุ่งมั่นสนับสนุนสุขภาพของคนไทยและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้บริโภคเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้ดีที่สุด นอกจากนี้ยังเชื่อมั่นในการตอบแทนสู่สังคม โดยหนึ่งในสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอดคือการสนับสนุนด้านการศึกษาและความสามารถของเยาวชนไทย การพัฒนาศักยภาพสมอง ไปพร้อม ๆ กับการเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาการ เช่น โครงการ BRAND’S Summer Camp ติวเข้มพิชิตการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในอดีต โดยจัดต่อเนื่องถึง 31 ปี และมีนักเรียนมัธยมปลายจำนวนกว่า 1.5 ล้านคนเข้าร่วมโครงการ

 

บูสต์สมองเด็กไทย สู่โลก AI ไร้ขีดจำกัด

 

จตุรพร ธนาพรสังสุทธิ์ รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด ประเทศไทยและอินโดไชน่า บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า BRAND’S Brain Camp บูสต์สมองเด็กไทย สู่โลก AI ไร้ขีดจำกัด เป็นแคมเปญใหญ่เน้นพัฒนาศักยภาพทางสมองของเยาวชนไทย โดยกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในเยาวชน อาจารย์และบุคลากรด้านการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและครอบครัว เพื่อให้เกิดการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้านดิจิทัลทั้งระบบอย่างยั่งยืน

 

ทั้งนี้นำไปสู่การประยุกต์ ต่อยอดให้ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลในอนาคตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความได้เปรียบเหนือนานาชาติ ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมบูรณาการที่เอื้อต่อการเรียนรู้โลก AI พร้อมกับการค้นหาตัวเอง ซึ่งประกอบด้วย

 

เว็บไซต์ BRAND’S Brain Camp ที่ช่วยให้เยาวชนสามารถสำรวจความสนใจและความสามารถของตนเองผ่านแบบสอบถามอินเตอร์แอคทีฟ, คอนเทนต์เกี่ยวกับโลกดิจิทัลแห่งอนาคตและคอร์สออนไลน์ที่ช่วยเตรียมตัวสู่โลกดิจิทัลจากดีป้า

 

กิจกรรม AI Road Show ใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย AI Inspiring talk show โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ในสาขาอาชีพต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียนที่ร่วมโครงการ การเรียนการสอนโค้ดดิ้งแบบเข้มข้นใน Coding Bootcamp จากดีป้า และนิทรรศการสำหรับผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปที่มุ่งสร้างความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกว่า 20,000 คน

 

กิจกรรมอัปเกรดห้องเรียนโค้ดดิ้ง โดยมอบอุปกรณ์ Micro:bit บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนอายุ 6-18 ปีและการสอนของอาจารย์ ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วที่ถูกออกแบบมาเพื่อสอนวิชาการเขียนโค้ด ตลอดจนการปรับแต่ง และควบคุม ที่มีมากกว่า 20 หลักสูตร ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่ง่ายและสนุก เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านโค้ดดิ้งให้กับโรงเรียนในโครงการ Coding for a Better Life ทั่วประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

 

สนับสนุนกิจกรรม Coding War ภายใต้โครงการ Coding for a Better Life เฟ้นหาโปรเจกต์ที่ดีที่สุด 10 โปรเจกต์จากนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 5,000 คนทั่วประเทศ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาจากแบรนด์ซุปไก่สกัดเพื่อสนับสนุนการแข่งขันต่อในระดับนานาชาติ

 

Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตไทย

 

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า ปัจจุบัน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดีอี) และ ดีป้า มุ่งขับเคลื่อน National AI Strategy เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเทคโนโลยี AI ของประเทศ ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ 5 ด้าน ประกอบด้วย AI Importer การเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนา AI จากนอกประเทศ

 

AI Provider การส่งเสริมการพัฒนา AI ภายในประเทศ, AI Distributor การประยุกต์ใช้ AI เพื่อพัฒนาบริการดิจิทัล, AI Manpower การเตรียมความพร้อมกำลังคนดิจิทัลสาขา AI และ AI User การสร้างความตระหนักรู้ด้านการใช้ AI อย่างปลอดภัยแก่คนไทย ขณะเดียวกัน ดีป้า มองว่า ความรู้และทักษะด้านโค้ดดิ้งถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะต่อยอดไปสู่โลกแห่ง AI

 

ดีป้า จึงได้ดำเนินโครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างครูผู้สอนที่พร้อมถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านโค้ดดิ้งแก่นักเรียนรุ่นต่อรุ่น พร้อมดำเนินการการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมรองรับการเรียนรู้ ซึ่งทั้งหมดจะช่วยสร้างเมล็ดพันธุ์ดิจิทัลที่มีความพร้อมต่อการสร้างรากฐานอนาคตของประเทศ

 

อีกทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังคนดิจิทัลในระยะยาวและยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ด้านดิจิทัลของประเทศ (Human Capital) เครื่องยนต์ที่สามของนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของกระทรวงดีอี หรือ The Growth Engine of Thailand

 

“สำหรับการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องหมายแห่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่มีเป้าประสงค์เดียวกันคือ การปลูกฝังความรู้ด้านโค้ดดิ้งแก่ประชาชนไทยตั้งแต่ระดับเยาวชน ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้เด็กไทยเติบโตไปเป็นกำลังคนดิจิทัลที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธภาพต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่ดีป้า กล่าว

 

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่อง AI สามารถติดตามรายละเอียดแคมเปญ “BRAND’S Brain Camp บูสต์สมองเด็กไทย สู่โลก AI ไร้ขีดจำกัด” เพิ่มเติมได้ที่ www.BRANDSBRAINCAMP.com

Scroll to Top