Kaspersky แนะยกระดับความรู้การใช้ไซเบอร์ในห้องเรียน

Spread the love

 

แคสเปอร์สกี้ ชี้บุคลากรการศึกษาในเอเชียแปซิฟิกมีบทบาทสำคัญเรื่องให้ความรู้ความปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมแนะสิ่งควรทำเพิ่มเติม

 

เอกสารล่าสุดขอแคสเปอร์สกี้ เรื่อง “Learning cybersecurity : What motivates individuals to practice online safety” (การเรียนรู้ความปลอดภัยทางไซเบอร์: สิ่งที่กระตุ้นให้บุคคลฝึกฝนด้านความปลอดภัยออนไลน์) เน้นย้ำถึงบทบาทที่สำคัญของบุคลากรการศึกษาในเอเชียแปซิฟิก (APAC) ในการยกระดับการศึกษาทางไซเบอร์ในห้องเรียน

 

การสำรวจระยะเวลานาน 5 สัปดาห์ ดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่างแคสเปอร์สกี้และรองศาสตราจารย์ เจียว ฮี จี จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสิงคโปร์ สำรวจบุคลากรการศึกษา 157 คนในประเทศอินเดีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์

 

การวิจัยพบว่า บุคลากรการศึกษาที่ปฏิบัติตามสุขอนามัยทางไซเบอร์อย่างเหมาะสม จะมีความมั่นใจมากขึ้นในการสอนนักเรียนเรื่องการระบุแหล่งที่มาที่น่าสงสัยและการจัดการอีเมลที่น่าสงสัย ความมั่นใจนี้ขยายไปถึงบุคลากรการศึกษาที่ได้รับข้อมูลอย่างดีเกี่ยวกับมาตรการที่เหมาะสมหรือได้รับการฝึกอบรมบางรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ

 

ในบรรดาบุคลากรการศึกษาที่ตอบแบบสำรวจ เกือบ 70% ต้องการใช้ mobile data ของตนเองเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อนมากกว่าใช้เครือข่ายสาธารณะ ผู้ตอบแบบสอบถาม 70% สงสัยลิงก์และไฟล์แนบที่ไม่รู้จัก และยังคงระวังลิงก์ที่ได้รับจากผู้ใช้หรือเว็บไซต์ที่ไม่รู้จัก

 

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องการสร้างรหัสผ่านที่ปลอดภัยและรัดกุม ผู้ตอบแบบสอบถาม 85% รับรู้ว่ามีโอกาสที่บางคนจะเดาและถอดรหัสรหัสผ่านของตนได้ และ 90% ยังกล่าวอีกว่ามีโอกาสที่อุปกรณ์ดิจิทัลของตนจะถูกโจมตีในอนาคต แม้ว่าการขโมยข้อมูลที่เป็นผลจากรหัสผ่านที่ถูกบุกรุกถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อความปลอดภัยออนไลน์ แต่ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ 90% เห็นว่าผลกระทบจากการละเมิดรหัสผ่าน รวมถึงการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่รุนแรง

 

 

แม้ว่าบุคลากรการศึกษาจะทราบถึงวิธีป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทางออนไลน์ในระดับหนึ่ง แต่ความรู้นี้อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้ตนปลอดภัยทางออนไลน์อย่างสมบูรณ์ และไม่เพียงพอที่จะสร้างความมั่นใจในการสอนเรื่องสุขอนามัยทางไซเบอร์แก่นักเรียน นอกจากนี้ บุคลากรการศึกษาอาจจำเป็นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากการละเมิดความปลอดภัย และวิธีการใช้ข้อมูลที่ถูกขโมยไปในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมาย ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์

 

ทริเชีย อ็อคเทวิอาโน ผู้จัดการฝ่าย Academic Affairs สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แคสเปอร์สกี้ กล่าวว่า ในขณะที่เราเสริมสร้างความพยายามของเราในการสร้างชุมชนระดับโลกที่มีภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์ บทบาทของบุคลากรการศึกษาก็ไม่อาจมองข้ามได้ เนื่องจากอันตรายของภัยคุกคามทางไซเบอร์ยังคงเป็นปัญหาเร่งด่วน บุคลากรการศึกษาจึงจำเป็นต้องมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านสุขอนามัยทางไซเบอร์ที่ปลอดภัย และทำความเข้าใจถึงผลกระทบจากการกระทำที่ไม่ระมัดระวังทางออนไลน์

 

เอกสารของแคสเปอร์สกี้เน้นย้ำว่าโรงเรียนและสถาบันต่างๆ ควรพิจารณาอย่างไรในการระบุและเชื่อมช่องว่างในห้องเรียน เพื่อเตรียมคนรุ่นต่อไปให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามออนไลน์ที่อาจเผชิญมากขึ้นเรื่อยๆ

 

แคสเปอร์สกี้ขอแนะนำดังต่อไปนี้

 

จัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับบุคลากรการศึกษา : บุคลากรการศึกษาควรได้รับเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการถ่ายทอดบทเรียนที่สำคัญเหล่านี้ให้กับนักเรียน การฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการกับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นของภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โครงการริเริ่มด้านการตระหนักรู้โดยโรงเรียน : โรงเรียนควรดำเนินการริเริ่มด้านการตระหนักรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางไซเบอร์ที่ปลอดภัยในหมู่นักเรียน ด้วยการปลูกฝังสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกฝนความปลอดภัยทางออนไลน์ โรงเรียนจึงบรรลุความรับผิดชอบในการชี้แนะและเพิ่มศักยภาพให้นักเรียนนำแนวทางปฏิบัติออนไลน์ที่ปลอดภัยมาใช้

 

 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองอย่างมีประสิทธิภาพ : ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูก นอกจากบุคลากรการศึกษาที่สอนแนวคิดเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์แล้ว ยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองในการสนับสนุนและส่งเสริมคำสอนเหล่านี้ที่บ้าน ความพยายามในการทำงานร่วมกันนี้ช่วยเพิ่มความเข้าใจของเด็ก และการยอมรับพฤติกรรมออนไลน์ที่ปลอดภัยในระยะยาว

 

รายงานฉบับเต็มเรื่อง “Learning cybersecurity: What motivates individuals to practice online safety” https://media.kasperskydaily.com/wp-content/uploads/sites/36/2024/04/03134640/White-Paper_Kaspersky-Academy_Learning-Cybersecurity_Final.pdf

Scroll to Top