ไปรษณีย์ไทย เปิดให้ประชาชนสั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์

Spread the love

 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการเปิดให้สั่งจอง “เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

 

ในราคาเข็มละ 300 บาท ณ ไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดพร้อมสั่งจองออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทางเว็บไซต์ https://www.thailandpostmart.com/ และแอปพลิเคชัน ThailandPostMart สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ได้ที่ Call Center โทร. 1111

 

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า นับเป็นเกียรติของไปรษณีย์ไทยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยไปรษณีย์ไทยได้เป็นช่องทางสั่งจอง “เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

 

เพียงช่องทางเดียว โดยเปิดให้สั่งจองที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ThailandPostMart รวมถึงไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศ และจะดำเนินการจัดส่งให้ผู้สั่งจองในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานเดียวที่ดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ สำหรับจำหน่ายให้แก่ประชาชนเพื่อใช้ประดับ และเก็บไว้เป็นที่ระลึกในราคาเข็มละ 300 บาท

 

ผ่านไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ รวมถึงสั่งจองออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ThailandPostMart ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยนำรายได้ภายหลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ได้จัดทำโดยช่างฝีมือผู้มีความชำนาญ จัดทำด้วยความประณีต ละเอียดอ่อน สวยงาม สมพระเกียรติ และมีคุณค่า เหมาะสำหรับเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้

 

ทั้งนี้ ผู้สั่งจองจะได้รับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 ตามลำดับการสั่งจอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ได้ที่ Call Center โทร. 111

Scroll to Top