Category: Gov

EEC จับมือ ETDA ยกระดับการทำธุรกรรมดิจิทัล 

  EEC ลงนามความร่วมมือ ETDA ยกระดับการทำธุรกรรมดิจิทัล พัฒนากลไกบริการ EEC OSS ลดขั้นตอน เพิ่มแรงจูงใจดึงผู้ประกอบการลงทุนพื้นที่อีอีซีต่อเนื่อง    ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กล่าวว่า ความร่วมมือกับ ETDA ครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสำคัญของ อีอีซี ที่จะผลักดันการพัฒนาให้บริการด้านดิจิทัล สนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

คปภ. หนุนธุรกิจประกัน เปิดเผยข้อมูล ESG

  คปภ.จัดทำกรอบแนวทาง เรื่องการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย   ชญานิน เกิดผลงาม ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ได้จัดทำกรอบแนวทาง เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ของบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อส่งเสริมธุรกิจประกันภัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

สกสว.ลุยนโยบาย “อว. For EV” หนุนยานยนต์ไฟฟ้า

  สกสว.ลุยนโยบาย “อว. For EV” เติมแผนหนุนยานยนต์ไฟฟ้าด้วยกองทุน ววน. ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนธุรกิจเกี่ยวเนื่อง พร้อมคืนอากาศดีด้วยรถพลังงานทางเลือก   ศุภมาส อิสรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า นโยบายในการผลักดัน 3 แผนงานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า คือ 1. EV-HRD การพัฒนาทักษะกำลังคน เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

ETDA ย้ำยื่นรายงานการประกอบธุรกิจประจำปี ภายใน 29 ก.พ.2567 

  ETDA ย้ำธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล อย่าลืม ยื่นรายงานการประกอบธุรกิจประจำปี 2566 ระบบพร้อมเปิดให้ยื่นเอกสารวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567    ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA  เปิดเผยว่า ตามที่พระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. 2565 หรือ กฎหมาย DPS (Digital

คปภ. แนะระวังรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (BEV)

  คปภ.แนะธุรกิจประกันภัยระมัดระวังการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ชี้มีปัจจัยเสี่ยง-ผู้รับประกันภัยต้องมีแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม   อาภากร ปานเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยว่า จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) จึงได้ร่วมมือกับธุรกิจประกันภัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาโดยเฉพาะ   ภายใต้ชื่อ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า : Battery Electric

ไปรษณีย์ไทย ร่วมมือ BIG และ EGCO ใช้ก๊าซไฮโดรเจนเพื่อขนส่ง

  ไปรษณีย์ไทย ร่วมมือกับพันธมิตร BIG และ EGCO ศึกษาการใช้พลังงาน ก๊าซไฮโดรเจนสำหรับขนส่ง เริ่มทดสอบที่เส้นทางการขนส่งในพื้นที่ภาคตะวันออก   ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ ปิยบุตร จารุเพ็ญ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (BIG) และ

สดช. เปิดตัว 3 Apps ใหม่ใน D4D APP PORTAL

  สดช. เปิดตัว 3 แอปพลิเคชันใหม่ ใน D4D APP PORTAL สำหรับคนพิการทุกประเภท ใช้งานง่ายและสะดวก เน้นการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึง   ธีรวุฒิ ธงภักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างโอกาสอย่างเท่าเทียม เพื่อสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ให้มีความรอบรู้ สามารถเข้าถึง พัฒนา

กระทรวง DE ชู 7 flagships เร่งทำงานปี 2567

  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ DE เร่งวางทิศทางดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อหวังเปลี่ยนประเทศครั้งใหญ่ ด้วย 7 flagships    ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ DE เล่าว่า ในปีนี้กระทรวงมี Flagships ในการดำเนินงาน 7 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1.Cloud First Policy 2.AI

ETDA เล็งออกเครื่องหมายรับแจ้ง “DPS Notified”

  ETDA เผยยอดรับแจ้ง DPS ครึ่งปีทะลุกว่า 1,000 แพลตฟอร์ม เตรียมออกเครื่องหมายรับแจ้ง ‘ETDA DPS Notified’ คนไทยใช้งานมั่นใจขึ้น   ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า การร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทำธุรกรรมออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นฐานรากสำคัญของการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของประเทศไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต ETDA ขยับบทบาทสู่การเป็นหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจบริการดิจิทัล   ภายใต้แนวคิดการทำงาน Co-Creation

สดช. ติดตามการทำงาน โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

  เลขาธิการ สดช. ติดตามการดำเนินโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน เน้นการใช้ประโยชน์จากศูนย์ดิจิทัลชุมชนในแต่ละพื้นที่ให้มากที่สุด   ภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ได้ติดตามการดำเนินโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดยได้เน้นย้ำถึงบทบาทของของศูนย์ดิจิทัลชุมชน ผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชน และผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีอยู่จำนวน 2,222 แห่ง ในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงการนำแพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้และบริหารจัดการศูนย์ฯ มาใช้งาน ซึ่งได้เริ่มจัดการอบรมให้แก่ผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนแล้ว และมีแผนงานการฝึกอบรมให้กับผู้ดูแลศูนย์ฯ ทุก

Scroll to Top