กระทรวง อว. และ DGA ตั้งเป้ากระตุ้นรัฐ-เอกชนร่วมรับ Digital Transcript

Spread the love

 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) โชว์ความสำเร็จเพิ่มหลังจาก ‘จัดฝึกอบรมวิธีการใช้และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสาร Digital Transcript’ โดยมี นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของกรมต่างๆ ใน 19 กระทรวง

 

รวมถึงองค์การมหาชนทั้ง 36 แห่ง รวมเป็น 178 หน่วยงาน ส่งผลให้มีหน่วยงานที่พร้อมรับ Digital Transcript จากนิสิต/นักศึกษาจบใหม่เพิ่มจาก 16 หน่วยงาน เป็น 194 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 485 Accounts

 

จากความก้าวหน้าโครงการฯ ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 โดย DGA ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ผลักดันระบบจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือเพื่อให้บริการแก่นิสิตนักศึกษา

 

รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนที่จำเป็นต้องใช้ Digital Transcript ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับสมัครบุคลากร การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา ฯลฯ ปัจจุบันเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารได้ด้วยตนเองผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานหรือระบบกลางที่เว็บไซต์ https://edocvalidation.digitalgov.go.th/validate

 

โดยมีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่สามารถให้บริการ Digital Transcript แก่นิสิตนักศึกษาแล้ว จำนวน 39 แห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จแล้วมีความยินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการจัดทำ Digital Transcript ให้กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์ และการสนับสนุนด้านเทคนิคต่างๆ ด้วย เพื่อเป็นการขยายผลโครงการรวมถึงร่วมกันผลักดันการศึกษาไทยให้สู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบในอนาคต

 

RELATED NEWS

TAG
LINE ประเทศไทย กลุ่มทรู การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ซัมซุง ดีแทค ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้