กสทช. หารือรายการโทรทัศน์ “เกมโชว์-วาไรตี้” ขอปลดล็อคถอดหน้ากากอนามัย

Spread the love

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับเพิ่มเติม แก่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ และสื่อมวลชน

 

ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ได้ร่วมกันปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เป็นอย่างดี ทั้งการดำเนินการภายในกองถ่าย หรือรายการประเภทข่าว ก็ได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนมาโดยตลอด ถือเป็นวิชาชีพที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างภาพจดจำให้กับสังคม อย่างไรก็ดีสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง และอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านเป็นโรคประจำถิ่น

 

 

เพื่อให้การดำเนินงานในอุตสาหกรรมโทรทัศน์โดยเฉพาะการถ่ายทำรายการโทรทัศน์สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น และปลอดภัย กสทช. จึงปรับแนวทางในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยมีประเด็นหลักประกอบด้วย ยกเลิกการตรวจ ATK และการตรวจวัดอุณหภูมิ ปรับมาตรการการเว้นระยะห่างส่วนบุคคล ปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองถ่าย รวมถึงการเพิ่มมาตรการสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เป็นกลุ่มผู้เสี่ยงสูง และการสวมหน้ากากอนามัยของผู้ปฏิบัติงานในกองถ่าย

 

ทั้งนี้ในการประชุมผู้ประกอบการได้สอบถามเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย โดยมองว่าการถ่ายทำรายการวาไรตี้ และการถ่ายทำละครควรผ่อนปรนให้สามารถถอดหน้ากากอนามัยได้ แต่จะมีการตรวจ ATK เป็นประจำ ส่วนกรณีของผู้ประกาศข่าวก็ขอผ่อนปรนถอดหน้ากากอนามัย แต่ยังคงมีฉากกัน เว้นระยะห่างระหว่างกัน

 

นายเดียว วรตั้งตระกูล กรรมการและนายทะเบียนและเลขานุการสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) กล่าวว่า อุตสาหกรรมโทรทัศน์เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจึงมีความระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน เพราะหากมีผู้ติดเชื้อจะมีผลกระทบกับคนจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ต้องหยุดงาน ที่ผ่านมาบริษัทได้ใช้มาตรการป้องกัน เช่น การตรวจ ATK อย่างสม่ำเสมอทุก 3 วัน มีการเว้นระยะห่างและเฝ้าระวัง ส่วนการใช้ฉากกั้น หรือเฟซชีลด์ (face shield) ยอมรับว่ามีผลกระทบกับการถ่ายทำในรายการที่ไม่ใช่รายการข่าว

 

 

ด้านแพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า โควิด-19 มีลักษณะของการแพร่กระจายผ่านอากาศ ในทางสาธารณะสุขการสวมหน้ากากอนามัยจึงยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งปัจจุบันศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ยังคงมีข้อบังคับเกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัยอยู่ และคาดว่าจะผ่อนคลายมาตรการอื่น ๆ เช่น การเว้นระยะห่าง ก่อน และหน้ากากอนามัยจะเป็นมาตรการหลังๆที่จะปลดล็อค

 

แพทย์หญิงวรรณา กล่าวว่า เข้าใจธรรมชาติของการรายการโทรทัศน์ที่จำเป็นต้องเปิดหน้าเพื่อทำการแสดง การสวมหน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติงานอาจเป็นอุปสรรค แต่เพื่อความรอบคอบ และเป็นการผ่อนปรนในส่วนที่จำเป็นจึงเสนอให้สำนักงาน กสทช. พิจารณาในส่วนของมาตรการสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และนำเสนอต่อกระทรวงสาธารณะสุขก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสทช. และ ศบค. ต่อไป

 

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะรวบรวมข้อเสนอของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมกรมควบคุมโรค และที่ประชุม กสทช. เพื่อทำการพิจารณาปรับปรุงมาตรการเพิ่มเติมตามที่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์เสนอ ก่อนนำเข้าที่ประชุม ศบค. ในวันที่ 17 มิ.ย.นี้

RELATED NEWS

TAG
LINE ประเทศไทย กลุ่มทรู การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ซัมซุง ดีแทค ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้